Nyheter

Svagt folkligt stöd för avregleringar och privatiseringar

Enligt Svenska Dagbladet har Sverige liberaliserats snabbare än något annat land i västvärlden. Vi har klättrat snabbast i rankingen sedan 1996! Listan kan göras lång över avregleringar, privatiseringar och EU-anpassning som svenska folket har fått utstå. Allt ifrån elmarknad till barnomsorg skall nu bedrivas enligt marknadens lagar och regler. Man kallar det den liberala revolutionen, men reformerna har saknat brett folkligt stöd och försämringarna gör sig påminda.

Moralisk eftertanke och reflektion får inte längre plats på dagordningen när vinsterna ska bli större och verksamheterna effektivare. Företag som Carema hänvisar till att inget olagligt gjorts och skyller på kommunernas kontroller när missförhållanden uppdagas.

När storbankerna tar ut för stora vinstmarginaler uppmanar Anders Borg svenskarna att byta bank men den folkliga uppslutningen låter sig vänta. Varför? För att den enda jämförelsen vi kunder kan göra mellan banker är en uträkning på vilken som lurar oss mest.

Bedömare tror att vinster inom välfärden och företagens sociala ansvar kommer att få betydelse i valet 2014. Vi kommer att ta den debatten för vi vet att vi har det folkliga stödet när vi vill skapa en välfärd utan privata vinster och vill sätta stopp för bankernas spekulationer av våra pengar!

Tobias Sandberg, Ordförande

Läs mer:

http://www.svd.se/naringsliv/svagt-folkligt-stod-for-privatiseringar_6948383.svd

http://www.svd.se/naringsliv/sverige-varldens-snabbast-liberaliserade-land_6949421.svd

Skriv en kommentar