Nyheter

Utrota barnfattigdomen!

För några dagar sedan publicerade Rädda Barnen sin årliga rapport om barnfattigdomen i Sverige och resultatet är tragiskt att läsa. 248 000 barn beräknas leva med föräldrar under svåra ekonomiska förhållanden.

I Malmös stadsdel Rosengård uppges ofattbara 71 % av barnen leva i fattiga förhållanden enligt siffror från Statistiska Centralbyrån. Konkret innebär detta att man inte kan hänga med sina kompisar på exempelvis skolutflykter eller aktiviteter som kostar pengar. På så vis stängs man ute från en social gemenskap som andra tar för given. Trots vad regeringen påstår ha åstadkommit i frågan har antalet fattiga barn ökat. Det är en stor skam att man nonchalerar denna utveckling i ett land som ekonomiskt är rikare än någonsin. Enligt professor Tapio Salonen på Malmös Högskola skulle det kosta drygt 15 miljarder kronor att utrota barnfattigdomen, en summa som motsvarar en genomsnittligt jobbskatteavdrag.

Enligt Barnkonventionen är Sverige skyldigt att se till att alla barn har en skälig levnadsstandard, och att inget barn diskrimineras på grund av sitt sociala ursprung. Rädda Barnen menar att den diskrimineringen finns i Sverige i dag, eftersom de barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer riskerar att få sämre hälsa, sämre utbildning, och sämre möjlighet till fritidsaktiviteter.

Vänsterpartiet vill ha en handlingsplan mot barnfattigdomen. Rätt till heltid, stärkta socialförsäkringar, höjt underhållsstöd och bostadsbidrag, rätt till läxhjälp i skolan, förbud mot avgifter i skolan, gratis glasögon till alla barn och förbättringar för ensamstående föräldrar är åtgärder som vi vill se i en sådan plan. I Trollhättan har vi lyckats med att få Barnkonventionens rekommendationer i stadens Välfärdsbokslut efter en motion vi har fått bifall på.

Istället för att sopa problemet under matten krävs handlingskraft och politisk vilja för att få bukt med denna skamfläck. Att bekämpa barnfattigdomen är att ta ansvar för vår framtid!

Fahimeh Nordborg
Gruppledare för V i Trollhättan

Skriv en kommentar