Nyheter

En artikel men anledning av kvinnodagen 8-mars

fahimeh_2

Det behövs en rätt till heltid i Trollhättan

 Alldeles för många tvingas idag försörja sig på ett deltidsjobb. Särskilt drabbar det kvinnor. För att lösa detta föreslår Vänsterpartiet en rätt till heltid, med deltid som en möjlighet.

Det ska vara möjligt för alla som arbetar att försörja sig på sitt arbete. Men för den som bara får jobba deltid är det ofta mycket svårt. Deltidsarbete innebär inte bara en lägre inkomst. Det ger också sämre utvecklingsmöjligheter i arbetet, sämre löneutveckling och lägre pension. Man kan få svårt att få banklån och teckna hyreskontrakt.

I praktiken leder detta till att den som arbetar deltid ofta bli ekonomiskt beroende av en partner. Värst är det självfallet för ensamstående föräldrar med barn, av vilka de allra flesta är kvinnor.

Deltidsarbetet är också klart vanligast i kvinnodominerade branscher. Det handlar om vården, omsorgen, restauranger och handeln. Vissa har själva valt att gå ner i arbetstid, men den absolut vanligaste orsaken till att kvinnor jobbar deltid är att de inte kan få något heltidsarbete. Det gäller hela 200 000 kvinnor runtom i landet.

Vänsterpartiet arbetar för en lagstiftning om rätt till heltid. Deltid ska vara en frivillig möjlighet. Reinfeldt och regeringen sätter än så länge stopp för en sådan lagstiftning, trots att de många gånger har lyft fram deltiderna som ett jämställdhetsproblem.

Vänsterpartiet har i många andra kommuner varit med och infört rätt till heltid. Resultatet är en bättre ekonomi för tusentals personer som tidigare tvingades arbeta deltid. Jämställdheten mellan män och kvinnor har ökat. Nu är det dags att göra samma sak i Trollhättan.

Fahimeh Nordborg

Gruppledare för Vänsterpartiet i Trollhättan

  1. Bloggvänstern skriver:

    […] möjlighet.  Det ska vara möjligt för alla som arbetar att försörja sig på sitt arbete. Men …Läs mer Källa: Vänsterpartiet […]

  2. […] har firat internationella kvinnodagen och drivit frågan om rätt till heltid för kvinnor i kommunen. Det ska vara möjligt för alla […]

Skriv en kommentar