Motioner

Avlöna eleverna på Vård- och Omsorgsprogrammet under deras sista praktikperioder

Motion till kommunfullmäktige i Trollhättan

All undersökning tyder på att vi kommer att ha svårt med att kunna rekrytera personal inom vården, och det beror bl.a på att människor lever allt länge och behovet av vård på äldre dagar ökar.

Även i Trollhättan kommer vi att behöva fler personal inom vården. Vård-och Omsorgsprogrammets elever är den grupp av elever som i stor utsträckning jobbar inom vården efter sin gymnasieutbildning, och det är därför mycket viktigt att vi i kommunen försöker att uppmuntra våra elever att välja detta program för att trygga framtida personalförsörjningen i vår kommun.

Elever på Vård- och Omsorgsprogrammet har ett kursmoment i sin utbildning som heter APL, eller Arbetsplatsförlagt lärande. Eleverna börjar med sin första APL-period redan vid första läsåret på gymnasiet. Sammanlagt är eleverna på APL under 15-17 veckor. Majoriteten av eleverna lär sig mycket under de första APL-perioderna, och när de är på den sista APL-perioden kan de utföra riktigt arbete. Riktigt arbete ska avlönas enligt mig.

Därför föreslår jag

Att: Elever på Vård- och Omsorgsprogrammet som har fyllt 18 år och som har skött sina studier och även sina tidigare APL-perioder och som haft sin APL inom våra kommunala verksamheter ska få betalt med en rimlig timpeng under sina sista APL- perioder i åk3.

 

Fahimeh Nordborg
Gruppledare för Vänsterpartiet i Trollhättan

  1. […] Den andra om att avlöna studenter vid omvårdnadsprogrammet som har praktik inom stadens verksamheter: http://trollhattan.vansterpartiet.se/2013/03/20/avlona-eleverna-pa-vard-och-omsorgsprogrammet-under-… […]

Skriv en kommentar