Nyheter

Vänsterpartiet rapporterar från fullmäktige

Nu börjar Vänsterpartiet skriva om vad som händer och sker i Trollhättans fullmäktige. Vi kommer att kommentera vad som sagts i debatten och se det ur ett  vänsterperspektiv. Men framför allt, redovisa vilken roll Vänsterpartiet spelar in i debatten och vilka förslag vi lägger fram.

fullmäktige

Under måndagens sammanträde togs bland annat  beslut om den nya Renhållningsordningen i Trollhättan.  Flera ledamöter var uppe i talarstolen och påtalade vikten av att gå ut med  tydlig information för att undvika ytterligare förvirring och protester från allmänheten.  Strandlind (S) kunde konstatera att den som kan hålla sig till det nya hämtningsintervallet kan förvänta sig minskade årskostnader på 500kr.

Men vilka miljömässiga konsekvenserna får upphandlingen? Trots det snåriga regelverket kring offentlig upphandling lyckades kommunen få in att det rötbara avfallet skall bli biogas, vilket är ett bra krav. Men att det rötbara avfallet ska köras ända till Halmstad för att bli biogas är inte vad man tänkt sig.

Beslutet att sälja vår egen sopanläggning till Ragn-Sells för ett antal år sedan och med det förlorade kontrollen över hanteringen kanske i dagens läge inte var det klokaste beslutet. Men det är i alla fall inte omöjligt att ta tillbaka kontrollen och bygga en egen anläggning för att  ta hand om vårt avfall. Även om det kanske är för mycket att hoppas på i dagsläget. Men med det skulle kommunen kunna ta ett ännu större miljöansvar?

Desto hårdare och tydligare blev tonen när svaret på en interpellation från personalutskottets ordförande gällande arbetsmiljön och de höga sjuktalen inom framför allt de kvinnodominerade yrkeskategorierna. Flera politiker vill se massivare åtgärder för att komma till rätta med problemen. Fahimeh ställde den retoriska frågan – Hur effektiv är man egentligen de sista två timmarna om man har haft en tung och stressig dag? Skulle 6 timmars arbetsdag kunna vara en av lösningarna?

Flera nickningar syntes bland ledamöterna. 6 timmars arbetsdag kanske med det  inte är så kontroversiellt som borgligheten vill att det ska vara? Det skulle kunna vara en lika möjlig väg att gå precis som ökad bemanning. Det är i alla fall värt att testa i praktiken. För i det långa loppet tjänar alla mer på att sänka sjukskrivningarna och stressen oavsett vilken väg man väljer. Men att något måste göras det är självskrivet.

Fahimeh, vad tror du är nästa steg för att komma till rätta med sjukskrivningarna? 

-Mycket jobb är kvar för att ändra på trenden. Antalet långtids sjukskrivna ökar. Det har pågått under lång tid, men det påstås att har gjorts mycket. Det är dags att se över de insatser man gör och göra det på annat sätt.

fahimeh fullmäktig

Fahimeh Nordborg (V) gruppledare fick svara på ett par frågor om sina motioner som hon har lagt fram till fullmäktige.

 

 

Den ena gällande vallotsar se tidigare inlägg: http://trollhattan.vansterpartiet.se/2013/03/20/utbilda-vallotsar-for-att-oka-intresset-och-kunskapen-om-valen-2014/

Den andra om att avlöna studenter vid omvårdnadsprogrammet som har praktik inom stadens verksamheter: http://trollhattan.vansterpartiet.se/2013/03/20/avlona-eleverna-pa-vard-och-omsorgsprogrammet-under-deras-sista-praktikperioder/

 Varför är det viktigt att avlöna studenterna för deras arbete under praktiken?

-Det är elever som kommer i större utsträckning att jobba inom vården. Behovet av vård kommer att öka drastiskt i.o.m den åldrande befolkningen. För att öka antalet elever som söker Vård och omsorgsprogrammet, måste man visa uppskattning, och detta kan vara ett sätt. Och eleverna dessutom som enligt de själva utför riktiga arbeten när de är på sin sista APL.

Vad hoppas du på för resultat om din motion om vallotsar går igenom? 

-Att vi kan få fler ungdomar och även andra grupper att gå och rösta.

Tobias Sandberg Ordförande

Vänsterpartiet i Trollhättan

Tobias Sandberg

Dela den här sidan:

Kopiera länk