Nyheter

Extrainsatt medlemsmöte tisdagen den 21/5 kl. 18:30!

Varför ett extra medlemsmöte?

Nu drar förvalsprocessens andra fas igång. Den första bestod i den kampanj som hette ”Samtalet med väljarna”. I den här andra fasen svarar partiföreningarna på frågor om hur partiledningen bör hantera politiska prioriteringar inför valet 2014 och om hur man ställer sig till olika former av regeringskoalitioner efter valet.  
 
Partiledningen vill helt enkelt veta vad partiet tycker. 
 
Följande frågor kommer att diskuteras och besvaras.
 
1. Inför valet 2014 vilka tre frågor tror ni att väljarna tycker är viktigast?

2. Inför valet 2014 vilka tre frågor tror ni är viktigast för Vänsterpartiet att synas i?

3. Tror ni att det vore bra för Sverige om Vänsterpartiet deltog i en koalitionsregering med ett eller flera andra partier efter valet?

4. Tror ni att det vore bra för Vänsterpartiet att delta i en koalitionsregering efter valet?

5. Vilka andra partier borde Vänsterpartiet samarbeta med efter valet 2014? 

 
6. Vilka samarbeten kan vi göra på ett lokalt plan?

 

  1. […] Extrainsatt medlemsmöte tisdagen den 21/5 kl. 18:30! […]

Skriv en kommentar