Nyheter

Vi vill satsa på ungdomar

Fahime2Den enskilt viktigaste faktorn för att en elev ska lyckas i skolan är läraren och de resurser som ställs till dennes förfogande. Om resurserna går ner i riskkapitalisternas fickor eller till överdimensionerade skolorganisationer gör de ingen större nytta. Alla elever vill vara duktiga, det är bara det att vissa elever inte vet hur de ska bli duktiga. Om en elev skulle gå ut skolan utan fullständiga betyg måste det finnas möjligheter att slutföra studierna på Komvux. Detta är något som kan beslutas på kommunal nivå när staten sviker ungdomar som inte har lyckats på gymnasiet.

 Ingen ungdom vill bo kvar hos sina föräldrar tills de blir trettio. Därför måste kommunen tillhandahålla små och billiga lägenheter för våra ungdomar så att de kan flytta hemifrån och planera sina egna liv. Om det kommunala lägenhetsbeståndet (Eidars) säljs ut till privata intressenter, vilket S-majoriteten i Trollhättan tillsammans med allianspartierna har beslutat om, minskar kommunen sina möjligheter att erbjuda ungdomar bra och ändamålsenliga bostäder. De lägenheter som säljs ut är förmodligen inte nyproducerade, utan äldre lägenheter med lägre hyra, lägenheter som våra ungdomar skulle kunna ha råd med.

För att våra ungdomar ska kunna ha råd att flytta hemifrån måste de ha jobb, men inte under vilka villkor som helst. Att vara anställd hos ett bemanningsföretag är otryggt och innebär att från den ena dagen till den andra inte veta var man ska infinna sig. Skolungdomar måste erbjudas sommarjobb och praktikplatser. För att detta ska vara möjligt måste kommunen, regionen, arbetsförmedlingen och företagen samarbeta. En ung människa som inte kommer in i arbetslivet kostar samhället mångdubbelt mer, än om insatser sätts in tidigt.

Fahimeh Nordborg

Gruppledare för V i Trollhättan

Dela den här sidan:

Kopiera länk