Fullmäktige

Vad vill Vänsterpartiet med Centrum?

Mattias2Diskussionen om centrum har varit het denna valrörelse. Spikön har varit på tapeten under en längre tid. Folkpartiet har drivit frågan om ett kallbadhus. Moderaterna slår på stora trumman och har gjort centrum till sin stora valfråga med en satsning på 200 miljoner. Men vad tycker Vänsterpartiet i Trollhättan? Vi har pratat med Mattias Foldemark, kandidat nr 4 i valet 2014 och ersättare i Byggnads- och Trafiknämnden (BTN).

Diskussionen om centrum har varit het denna valrörelse. Spikön har varit på tapeten under en längre tid. Folkpartiet har drivit frågan om ett kallbadhus. Moderaterna slår på stora trumman och har gjort centrum till sin stora valfråga med en satsning på 200 miljoner. Men vad tycker Vänsterpartiet i Trollhättan? Vi har pratat med Mattias Foldemark, kandidat nr 4 i valet 2014 och ersättare i Byggnads- och Trafiknämnden (BTN).

Vad vill Vänsterpartiet göra med centrum?

10314535_10153129401492501_643704565683097373_n– Vi vill skapa en handelsplats med saluhallskänsla. Det kan vara en ganska enkel byggnad gärna i trä och gärna med inslag av den industriella känslan som finns på Innovatum. Här kan det finnas permanenta verksamheter men tanken är först och främst en flexibel lösning för marknadsplatser. Fokus bör vara att skapa en puls så att folk vill befinna sig på och runt denna platsen.

– Vi vill skapa en handelsplats med saluhallskänsla. Det kan vara en ganska enkel byggnad gärna i trä och gärna med inslag av den industriella känslan som finns på Innovatum. Här kan det finnas permanenta verksamheter men tanken är först och främst en flexibel lösning för marknadsplatser. Fokus bör vara att skapa en puls så att folk vill befinna sig på och runt denna platsen.

– Vi vill även bygga en utflyktslekplats i Folkets Park i likhet med Plikta i Göteborg. Platsen är strategiskt lämplig med närhet till parkering samt andra utflyktsmål som Spikön, Vårviksgård, skateparken och Älvhögsborg. Detta skulle dra folk till centrala staden.

– Vi vill även att man i stadsplaneringen lägger mer fokus på gång- och cykeltrafikanter samt kollektivtrafik. Bilarna måste få stå tillbaka. Borås stad har gjort detta och på så vis lyft sitt centrum.

– Det finns inga snabba lösningar för centrum. Det kommer ta många år att bygga upp ett levande centrum. Det viktiga är att man har en strategi, en klar bild av vad man vill åstadkomma samt håller sig till denna. Den centrumplan som finns sedan innan beskrev en lokal handlare som en ”ordbajslunta”. Detta visar på att det tidigare handlat om skrivbordsprodukter som ingen riktigt arbetat efter, eller trott på.

Vad tycker du om de andra partiernas förslag på satsningar på centrum?

DCF 1.0– De som har mest ambitiösa förslag är Moderaterna (M) och Miljöpartiet skulle jag säga. Folkpartiets förslag på kallbadhus är inte särskilt troligt att det går att genomföra överhuvudtaget. Socialdemokraterna (S) har lagt allt sitt krut på Spikön.

– De som har mest ambitiösa förslag är Moderaterna (M) och Miljöpartiet skulle jag säga. Folkpartiets förslag på kallbadhus är inte särskilt troligt att det går att genomföra överhuvudtaget. Socialdemokraterna (S) har lagt allt sitt krut på Spikön.

– Men man kan fråga sig varför detta plötsliga fokus på centrum? Tidigare har varken (S) eller (M) visat något större intresse för frågan. De har istället kört på med Innovatum och utbyggnaden av Överby och mer eller mindre lämnat centrum och de olika stadedelscentra åt sitt öde. Detta är en åsikt jag delar med Centrumföreningen som ganska nyss kom ut med en skrift som berör just denna fråga.

– Vänsterpartiet har satt sig emot utbyggnaden av Överby Västra. Vi menar att detta ytterligare kommer försvaga centrum. Politiken kan faktiskt bestämma vart handel skall ligga eller inte. Köpkraften i Trollhättan är inte oändlig så ny handel tar handel från någon annanstans i staden. När vårt yttrande kom upp i fullmäktige menade Bo Swanér (M), 2:e vice ordförande i BTN, att ”tåget har gått” när det gäller Överby. Det säger en del om deras tidigare inställning.

– Det finns även en risk att Moderaternas satsning på 200 miljoner går rätt ner i fickorna på handlarna och fastighetsägarna. Det enda rimliga vore att de gick in med en motsvarande summa pengar som kommunen.

– Vi är tydliga med att kommunens primära uppgift är att skola, vård och fritid fungerar. En bra välfärd är den starkaste attraktionskraften för våra befintliga invånare samt för att få folk att flytta hit. Men centrum handlar också om en mentalt bild av vår stad. Därför är det viktigt att vi skapar ett centrum som Trollhättebor och andra uppskattar. Speciellt nu när det gått så långt att centrum börjar bli tomt.

Vill du läsa mer om Centrumutvecklingen genom åren rekommenderar vi City Trollhättans skrift: ”Stadskärnan och planeringen i Trollhättan” (2013). Mer information om Plikta hittar du här.

Dela den här sidan:

Kopiera länk