Nyheter

Vad vill Vänsterpartiet med skolan i Trollhättan?

Fahime2Alla partier pratar varmt om skolan denna valrörelse. Trollhättan står inför stora utmaningar i denna fråga. Resultaten för eleverna är knappa och skolpersonalen mår dåligt. Men vad vill Vänsterpartiet i Trollhättan göra med skolan? Vi har intervjuat Fahimeh Nordborg, kandidat nummer ett i valet 2014 samt gruppledare.

Vad har ditt parti gjort för skolan i Trollhättan?

– Skolfrågan är en av de viktigaste frågorna för mig och mitt parti. Jag har därför sedan 2005, då jag började som politiker i Utbildningsnämnden, drivit många skolfrågor. Det har handlat om sommarskola, studiehandledning för elever med invandrarbakgrund, införandet av demokratipeng för att uppmuntra elevers inflytande och delaktighet, samt läxhjälp för elever på Kronan och Frälsegårdsskolan. Vi har också haft förslag till en plattare organisation där resurser går direkt till klassrummet och arbetslagen. Vi vill ha fler lärare och störpersonal samt att arbetslagen får mer inflytande och befogenheter. Vi har även föreslagit mindre barngrupper och höjd elevpeng på grundskolan.

Vad vill ni göra för skolan i Trollhättan?

Skärmavbild 2012-02-29 kl. 21.16.46– Om vi får bestämma, då kommer vi att se till att vi har en likvärdig skola för alla barn och elever. Där alla barn får en fungerande skolgång med duktiga och kunniga lärare. Vi vill att genuspedagogik ska vara en naturlig del av undervisningen. Arbetsmiljön för elever och lärare skall bli bättre än den är idag. Vi vill också att alla elever ska kunna få möjligheten att läsa på det program och utbildning de vill. Vägen till högre utbildning ska vara tydlig och möjlig för alla elever som vill det. Vi kommer också att se till att vinster i välfärden försvinner och att ingen riskkapitalist ska kunna få starta en skola i vårt land. Vi kommer att fortsätta och kämpa för en plattare skolorganisation vilket är de flesta lärare- och skolpersonals önskan.

– Jag har personligen varit initiativtagare och tillsammans med några andra startat matematikprojektet INTIZE. I detta projekt hjälper Högskolan Västs studenter våra gymnasieelever med matematik. Jag har som mål att utöka projektet till våra grundskolor.

– Bra utbildning är en viktig väg för våra ungdomar för att kunna hitta jobb, därför kommer vi att fortsätta och satsa på skolan.

Skriv en kommentar