Nyheter

En budget för jämställdhet och en välfärd att lita på

Majoritet

Bakre raden: Paul Åkerlund (S), Tobias Sandberg (V), Bo Eriksson (MP). Främre raden: Monica Hanson (S), Fahimeh Nordborg (V), Esther OHara (MP).

Trollhättans tre majoritetspartier Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är nu efter givande överläggningar helt eniga om en gemensam budget för 2015 vilken innehåller stora satsningar på skola och omsorg.

Majoriteten lägger en offensiv budget för 2015 med fokus på att vända nedrustningen av den offentliga sektorn. De största satsningarna görs på skolan och omsorgen med 36 miljoner vardera. Förslaget innebär även en förstärkning av intäkterna med ca 60 miljoner genom en skattehöjning på 60 öre. Skattesatsen i sin helhet ligger dock kvar på en tämligen låg nivå i förhållande till liknande kommuner.

Majoriteten lägger stor vikt på utveckling av våra välfärdsfrågor. De sammanfattar själva budgeten med att ”skattesänkningar byts mot satsningar på att värna den svenska modellen, reformer för jämställdhet, fler jobb, bättre miljö och ett hållbart klimat och reformer för att förbättra skolresultaten”.

Jämställdhet

I budgeten kommer det satsas extra på ökat jämställdhetsarbete. En viktig satsning är att arbetet mot våld i nära relationer förstärks. Trygghetsfrågor lyfts fram genom bland annat ökat bidrag till Brottsofferjouren, stadens Grannsamverkan och Trygghetsvandrare. Även utomhusmiljön skall bli tryggare:

– En viktig fråga för trygghet, speciellt för kvinnor, är att den slopade nedsläckningen av gatubelysningen nattetid som gjordes redan 2014 bibehålls och ytterligare kommer att förstärkas, säger Mattias Foldemark (V) ersättare i Byggnads-och Trafiknämnden.

Omsorg

Omsorgen får stort utrymme. Det satsas på mer personal som arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor.

– Det finns stora behov av mer personal ute i verksamheterna. Det är ett steg i rätt riktning att omsorgen får de resurser de begärt, säger Salima Daidan (V), ledamot i Omsorgsnämnden.

Kultur

Det blir mer resurser till Kulturskolan för att öka möjligheter för de barn och ungdomar som vill hålla på med kultur.

– Glädjande. Detta ligger helt i linje med den satsning på 100 miljoner för sänkt avgift i kulturskolan 2015 som vi i Vänsterpartiet drivit igenom i budgetförhandlingarna med regeringen, säger Rossana Dinamarca (V), riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson.

Skola

Utöver den stora satsningen på 36 miljoner till skolan kommer utbildningsförvaltningens organisation ses över. Syftet är att verksamheten på alla nivåer drivs så effektivt som möjligt.

– Detta är kanske det största genomslaget vi fått i budgetförhandlingarna. Vi har drivit denna fråga länge här i Trollhättan, säger Fahimeh Nordborg (V), gruppledare.

  1. […] 60 öre. Det ger cirka 60 miljoner extra som vi lade främst på skola och omsorg. En historisk välfärdssatsning! Grattis […]

Skriv en kommentar