Nyheter

Företagslobbyister förklädda till folkvalda


Marknadsfundamentalister tror på den fria marknadens dominans oavsett vilka konsekvenserna blir. På fundamentalister biter inga argument, vare sig de är baserade på lag eller forskning.

Det finns en effekt av privatiseringar av skattefinansierade verksamheter som det aldrig talas om. När skattemedel omvandlas till drift av företag och vinst till ägarna så minskar samtidigt möjligheten att finansiera jämlikhetsskapande reformer. Den ursprungliga tanken var att via skatt omfördela de gemensamt producerade rikedomarna i allmännyttigt syfte och för den enskildes bästa; skatt efter bärkraft är den demokratiska statens viktigaste omfördelningsverktyg. Den allvarligaste konsekvensen är att privatiseringar urholkar demokratin. Det är folkets representanter som enligt grundlagen har uppgiften att värna om den enskildes bästa och det är förklaringen till att skattemedel skall användas till det de är tänkta till.

Välfärdsföretag är en förskönande omskrivning för vinstdrivande företag inom ”välfärdssektorn”. Men dess ägare investerar inte i syfte att utveckla medborgarnas goda färd genom livet utan för att göra vinst, inget annat. Valfrihetsargumentet kan aldrig bli relevant så länge demokratin tar skada.

Är då marknadsfundamentalister medvetna antidemokrater eller medvetna alternativa fakta-anhängare? Svaret på båda frågorna är ja. Placerare struntar fullständigt i om landet man investerar kapital i är en demokrati eller diktatur, huvudsaken är vinsten och vinstmarginalen i företag som verkar inom offentlig sektor ligger skyhögt över andra företag, i Sverige på 40 – 50 procent. Man slår två flugor i en smäll: man tjänar stora pengar och försvagar folkets makt över samhällsutvecklingen till kapitalinvesterarnas fördel. Resultatet förskräcker vart man sig i världen vänder.

Ett vanligt argument är att konkurrensen från privata utförare sänker kostnaderna men det finns ingen forskning som stödjer det. Tvärtom tyder undersökningar på motsatsen, att kostnaderna för transaktioner ökar, liksom kostnader för information och uppföljning. Tillsynen och efterkontrollen ligger på kommunen och även dessa kostnader ökar. Den nödvändiga vinstmarginalen talar för sämre kvalitet. Därtill kommer att bilden av verksamheten ofta blir viktigare än innehållet; pr, reklam och varumärkesstrategier blir viktigare än kvaliteten och drar stora kostnader, pengar som egentligen borde läggas på verksamhetsutveckling. Privatiseringar är ett brott mot grundlagen.

 

Fahimeh Nordborg(V)

Kommunalråd i Trollhättan

 

Skriv en kommentar