Kommunpolitiken

Låt undersköterskorna arbeta med omsorg

Eva Sandberg (V)

FULLMÄKTIGE Under fullmäktige blev det debatt om bemanning och arbetsmiljö inom äldreomsorgen. Bakom interpellationen stod Allianspartierna. Detta är en viktig fråga för Vänsterpartiet och vi anser att undersköterskors kompetens skall tas tillvara på. Särskilt i en situation då det är brist på just denna yrkesgruppen.
– Vänsterpartiet lade 2014 fram en motion om just detta som fick bifall. Där syftet var just att se över undersköterskors och vårdbiträdens arbetsuppgifter sade Eva Sandberg (V) fullmäktigeledamot.
Just nu pågår en utredning hur vissa arbetsuppgifter kan tas bort så att undersköterskor kan jobba med omvårdnad och inte med t ex städning.

Dela den här sidan:

Kopiera länk