Nyheter

V vill se fler tågstopp

Västra Götalandsregionen har gjort en utredning om hur vi skulle kunna få fler resenärer på våra regionala tåg genom att bygga fler tågstopp eller tågstationer längs de järnvägslinjer vi redan har.

Utredningen som har presenterats föreslår 13 nya stopp längs de regionala järnvägarna.

Regionen planerar samtidigt för fler spår och det ger oss större möjligheter i framtiden att utveckla Götalandsbanan så att den avlastar Västra stambanan, och i sin tur ge plats för mer godstransporter och passagerartrafik.

Vi vill vara mer visionära i hur Västtåg ska utvecklas och inte binda oss vid 13 nya tågstopp. När kollektivtrafiknämnden i regionen tog beslut om utredningen var det bara V som ville se fler stopp eller stationer. Vi tycker att det är olyckligt att de andra partierna inte har en mer öppen inställning till hur tågresandet kan utvecklas. Vi vet att tåg är det resande som är klart bäst ur klimatsynpunkt när vi ställer om till en cirkulär ekonomi, och det tycker vi ska speglas i beslutet om Västtåg.

Egon Frid (V) Regionpolitiker, Trafiknämnden

Fahimeh Nordborg(V) Kommunalråd i Trollhättan samt regionens miljönämnd

 1. Svein Blikfeldt skriver:

  Av alla tågstopp bör ju stoppet i Upphärad vara av intresse för oss i Trollhättan. Men man kan få en känsla av att landsbygden inte har samma värde.

  Tågstoppet i Upphärad är viktig ur flera synvinklar. Om det finns har ungdomar bara 10 min. till Trollhättan. Vilket inverkar på förmågan att klara sin skolgång.

  Finns stoppet där kan sjuksköterskor och andra attraheras med billiga bostäder om de vill jobba i Trollhättan. Idag råder brist i centrum på bostäder, detta skapar näringspolitiska bekymmer som påverkar det som händer i centrala Trollhättan. Möjligheten till att kunna få fram service inom olika yrkesområden försvåras på olika sätt. Något som hela kommun blir lidande av.

  Skulle vi få till ett tågstopp i Upphärad vill angränsande små byar få nytte av detta. Redan här når man ett underlag på 3-4000 individer. Men räknar man på vad mål och resursplan för Trollhättan förutspår med ett tågstopp. Så vill kravet på 5000 personer i underlag vara uppnådd till 2030 om stoppet kommer. Om det inte kommer är det nog en sovstad vi får se för oss framöver. Som dessutom kryper i storlek.

  I den mening får detta stopp även en direkt inverkan på urbaniseringen i Trollhättan. Om tidsavståndet med tåg inte blir längre än till Trollhättans närmaste förorter. Men med möjlighet att få tillgång till lantlig miljö in på husväggen. Så erbjuder det en kombination som är svårslagen beträffande attraktionsvärdet i området.

  Men viktigast är att stoppet vill vara som en sorts puls för regionen. som både kan erbjuda de som arbetar i Göteborg snabb transport, samt öka förutsättningen för att attrahera kompetent arbetskraft. Något som vill inverka på hela kommuns näringspolitiska förutsättningar och förmågor att attrahera verksamhet till regionen.

  Så detta tågstopp har vingslag som är betydlig större än ortens befolkning. Därför borde det vara hela stadens angelägenhet att trycka på för att få tågstoppet dit.

  Jag är övertygad om att stoppet även får en positiv miljöpåverkan som det vill vara svårt att uppnå på annat sätt.

  Så jag hoppas ni trycker på för att detta stoppet ska bi verklighet för de som bor på landsbygden . Inte för deras del, utan för hela kommuns och alla invånares del. Jag ser för mig en turistnäring växa, där man lotsas fram mellan historiska mejerier kombinerat med raska gångpromenader i riktig natur.

  Det ända vi behöver göra är att ta vara på dessa fantastiska förutsättningar orten erbjuder, för kommun och övriga angränsade områden . Denna vision hoppas jag finns hos fler då vi alla behöver den.

  Med vänliga hälsningar

  Svein Blikfeldt

Skriv en kommentar