Nyheter

V vill se fler tågstopp

Västra Götalandsregionen har gjort en utredning om hur vi skulle kunna få fler resenärer på våra regionala tåg genom att bygga fler tågstopp eller tågstationer längs de järnvägslinjer vi redan har.

Utredningen som har presenterats föreslår 13 nya stopp längs de regionala järnvägarna.

Regionen planerar samtidigt för fler spår och det ger oss större möjligheter i framtiden att utveckla Götalandsbanan så att den avlastar Västra stambanan, och i sin tur ge plats för mer godstransporter och passagerartrafik.

Vi vill vara mer visionära i hur Västtåg ska utvecklas och inte binda oss vid 13 nya tågstopp. När kollektivtrafiknämnden i regionen tog beslut om utredningen var det bara V som ville se fler stopp eller stationer. Vi tycker att det är olyckligt att de andra partierna inte har en mer öppen inställning till hur tågresandet kan utvecklas. Vi vet att tåg är det resande som är klart bäst ur klimatsynpunkt när vi ställer om till en cirkulär ekonomi, och det tycker vi ska speglas i beslutet om Västtåg.

Egon Frid (V) Regionpolitiker, Trafiknämnden

Fahimeh Nordborg(V) Kommunalråd i Trollhättan samt regionens miljönämnd

Dela den här sidan:

Kopiera länk