Nyheter

Ekonomisk jämlikhet mellan kvinnor och män

Kvinnor står i bredd världen över, säger ”Stopp, nog nu!”. Vittnesmål om sexuella övergrepp i bransch efter bransch. Nära hundra år efter att kvinnor fått rösträtt blev det smärtsamt tydligt hur långt vi som samhälle är ifrån jämställdhet. Men det blir också tydligt hur långt vi kan nå, tillsammans.

Jämställdheten i ett samhälle kan mätas på olika sätt. Högern gör det genom antalet kvinnliga företrädare i bolagsstyrelser och genom antalet kvinnliga höginkomsttagare. Vi gör det genom att se hur de flesta, hur du och jag, värderas i relation till män. Vilka möjligheter vi har att styra över våra liv. Vi ser till exempel att sexuella trakasserier är vanligare bland dem som har en osäker situation på arbetsmarknaden, som jobbar timmar, eller på korta kontrakt.

Även om vi skulle vilja säga att pengar inte är viktiga, så spelar plånboken roll för möjligheten att påverka sitt liv. Det kan handla om att ha nog med pengar för att köpa mat till dig och dina barn under hela månaden, möjligheten att köpa julklappar till barnbarnet eller i värsta fall att ha råd att lämna en våldsam relation. Kommer du ha råd att hitta någonstans att bo?
Under den gångna mandatperioden har Vänsterpartiet fått igenom en rad förbättringar som framför allt gynnar kvinnor. Vi har höjt underhållsstödet till ensamstående föräldrar, höjt garantipensionen, ökat rätten till deltidsstämpling och höjt sjuk- och aktivitetsersättning.

Mer behöver göras. Kvinnor tar fortfarande det största ansvaret för hem och familj. Kvinnor jobbar oftare ofrivillig deltid och har osäkra anställningar. Kvinnor är hemma längre med barnen. Detta får konsekvenser och i genomsnitt har kvinnor en livsinkomst som är 3,6 miljoner kronor lägre än mäns.

Vi vill inte se ännu en generation som kommer ut i livet och vänjer sig vid att män och kvinnor är olika mycket värda. Det ska inte vara en ekonomisk förlust att vara kvinna. Där är det politikens roll att skapa förutsättningar, så att kvinnor och män värderas lika, på arbetsplatsen, i offentligheten och i hemmet.

I Trollhättan har vi varit med att införa rätten till heltid. Det ger alla de kvinnor som jobbar i staden bättre förutsättningar. Mer behöver göras, speciellt inom omsorgen där många kvinnor arbetar. Vi vill att personalen får tillgång till kompetensutveckling. Att vi anställer fler undersköterskor. Vi vill få bort delade turer. Vi vill göra försök med sextimmarsdag. Det är vår tur nu.

/Vänsterpartiet Trollhättan

Genom Lina Fryk Granat, ordförande

Fahimeh Nordborg, gruppledare

 1. Svein Blikfeldt skriver:

  Rätten till heltid kan vara bra, kräv då att det arbete som upphandlas ska omfattas av samma rättigheter på dessa arbetsplatser.

  Ställes inte arbetsrätsliga krav i upphandling av arbete. Så flyttas bara osäkra anställningar till andra företag.

  Ställer man krav på minst 75% på tillsvidareanställning av de anställda som ett krav för att delta i upphandling. Så bidrar man till bättre förutsättningar på arbetsmarknaden genom rätten till heltid. Annars upphandlas osäkra jobb hos andra företag.

  Vilket vi ser idag. Men bra för de som får rätt till heltid.

  Beträffande tjejer och deras kampanj. Tråkigt att facket inte driver dessa frågor. På längre sikt är jag rädd att enkelte beslut i domstol från välbeställda män oftast. Kan komma att överskugga kampanjen i efterhand. Då står vi tyvärr där med att lagar och rättspraxis ligger kvar i gamla spår. Det kanske kan vara viktig att sätta fokus på just denna dag.

  Att vår nya jämställdhetsminister för fram de krav som Åsa fick från kampanjen. Det hoppas jag granskas. För i slutändan ska vi ju ha en rättsstat som garanterar villkoren i ett land som Sverige.

Skriv en kommentar