Nyheter

Unga förtjänar en likvärdig skola

REPLIK TTELA 180806

Karlsson (KD) anklagar vänsterpartiet för att attackera elevernas valfrihet kring friskolesystemet. Anledningen till vårt motstånd är att friskolorna och det fria skolvalet skapar en ojämlikhet i det svenska utbildningssystemet. Resursstarka elever från akademiska hem väljer bort skolor som tar emot mer resurskrävande elever nämligen skolor som finns i utanförskapsområden och i kommunal regi. I teorin kan alla välja men i verkligheten är det inte så enkelt. Dessutom skapar valfriheten en press för skolor att marknadsföra sig mot omvärlden. Numera läggs dyra pengar på reklam och jippon för att attrahera nya elever, även för kommunala skolor. Eleven reduceras till en kund som skolan ska tillfredsställa. Är det så här Karlsson vill ha det?

Vår hållning i denna fråga är dessutom grundad på vetenskaplig forskning, bland annat från skolforskaren Marianne Dovemark som uttrycker samma åsikt kring valfriheten. Den segregerar och skapar en sämre sammanhållen skola som tar ansvar för en större grupp människor. Samtidigt som vi från Vänsterpartiet kämpar för en likvärdig skola i Trollhättan, har alliansen och Karlsson inget annat förslag för att bekämpa skolsegregationen än att lägga våra skattepengar på busskort, pengar som kan användas för att anställa fler lärare och övrig personal i skolan. Trollhättan behöver ett fortsatt rödgrönt styre som motar friskolorna i grind och lägger kraft för att eleverna ska få samma möjligheter och förutsättningar för att lyckas med sin utbildning. Det är så vi skapar en likvärdig skola för alla, inte för de få.

Fahimeh Nordborg (V)

Gruppledare och 1:a vice ordförande i Utbildningsnämnden i Trollhättan

Dela den här sidan:

Kopiera länk