Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Trollhättan

Här kan Ni läsa mitt anförande i Trollhättans fullmäktige den 7/11 2016

Budgetdebatt i fullmäktige/inledningsanförande 2016-11-07  Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare och radiolyssnare Inledningsvis vill jag tacka de anställda i Trollhättans Stads verksamheter, det är de som omsätter de politiska ambitionerna i praktiken. Det är de som skall praktisera de grundläggande värderingarna som är angivna i MRP: omtanke, rättvisa och solidaritet. Värderingar som grundas på medmänsklighet och medkänsla.  Med Vänsterpartiet och regeringens välfärdsmiljarder som extra tillskott lägger den rödgröna majoriteten i Trollhättan fram en budget med inriktningen ett hållbart Trollhättan OCH EN BUDGET SOM INTE SÄTTER GRUPPER MOT VARANDRA. Vi företräder ett socialt och inkluderande perspektiv där vi tar vara på det mångkulturella som...

Näringslivets bästa eller den enskildes bästa?

Replik på artikel från L i Trollhättan: Vi står upp för de kommunanställda (L) 2016-10-27 —- Låt mig först som sist slå fast: (L), och övriga allianspartier, värnar om marknadens och näringslivets bästa, inte de kommunanställdas. Samhällsekonomin är sedan decennier marknadsanpassad och syftet är vinstmaximering. Utgångspunkten är att om bara marknaden får sköta sig själv utan inblandning från politiker som inte begriper marknadens funktionssätt så blir allt till det bästa för alla. Vad vill då ”marknaden”? Svaret är enkelt: Dra in så stora vinster som möjligt. Därför har det avreglerats, privatiserats och sänkts skatter med historiskt höga belopp. Statens skatteintäkter...

Manifestation på årsdagen den 22 oktober

  Vänsterpartiet i Trollhättan kommer att delta aktivt i manifestationen, hoppas att Du gör det  också. Lördag 22 oktober är det ett år sedan den fruktansvärda attacken mot Kronan i Trollhättan. Trollhättans Stad uppmärksammar händelsen genom en manifestation som visar att staden står enad – för tolerans, för människors lika värde och mot rasism. –     Manifestationen är öppen för allmänheten och vi hoppas att alla verkligen tar chansen att visa sin delaktighet och sin tro på framtiden. Vi samlas vid Lextorpskyrkan, går i ett gemensamt fackeltåg till Kronan där vi tillsammans enas i en manifestation innehållande tal, musik och en utställning...

Följ folkviljan: Stoppa vinster i välfärden!

Den numera mörkblå högertidningen Götebors-Posten publicerade 11 september en kortnotis saxad från TT: ”Väljarna är mot vinster i välfärden”. Nu är detta ingen nyhet då Göteborgs Universitet redovisat undersökningar i flera år som visat samma resultat. 2013: 70 %, 2014, 60 % och senast 2015: 57 %. Till och med majoriteten av alliansväljarna är emot vinstuttag. Det är enbart L (Fp) som har fler för än emot. Opinionsmätningarna synliggör ett demokratiskt problem; att folkvalda inte representerar folkviljan. En av de svenska grundlagarna, Regeringsformen (RF), är tydlig med vilket statens och politikens uppdrag är: Den enskildes bästa. I RF står ingenting...

Låtsasmotioner i syfte att få publicitet

Rita Paulsson Svensson (L) och Dan Möllengård (-) är extremt flitiga på motionsfronten. 19 september besvarades motioner om läxhjälp och om nolltolerans mot mobbning. Även motion om kulturombud inom äldreomsorgen från (L). Majoriteten, (S), (V) och (Mp), yrkade avslag på samtliga. Läxhjälp finns på många skolor och bör vara frivillig att anordna och kulturaktiviteter liksom kulturarrangemang inom äldreomsorgen finns i stor omfattning. Vad gäller mobbning i skolan är det redan nolltolerans utifrån gällande lagstiftning (Skollagen och Diskrimineringslagen). Man lämnar med andra ord in motioner om sådant som redan existerar och t.o.m. finns lag på. Ambitionen är uppenbar: man vill ge...

Därför röstar vi för nya bostäder

(Publicerades även i TTELA som debattartikel 2016-09-21) I augusti valde vi i Vänsterpartiet att ställa oss bakom att låta EIDAR pröva ett temporärt bygglov i kvarteret Skördetröskan på Kronogården. Bakgrunden är den bostadsbrist som råder i Trollhättan. Det största behovet kommer från Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och studentbostäder. EIDAR har därför förhandlat fram möjligheten att köpa moduler vilka till skillnad från ett vanligt bygge, vilket kan ta upp till två år, kan färdigställas på några månader. EIDAR hade först ambitionen att låta modulerna vara av en mer permanent karaktär (minst 10 år) i ett bygglov i kvarteret Galaxen i Björndalen. Tanken var...

Ge långsiktiga och gynnsamma villkor för biogasen

  Sverige behöver långsiktiga strategier och tydliga och långsiktiga styrmedel när det gäller förnybara bränslen, anser skribenterna. Regeringens satsning på klimatklivet gör nytta i många små och stora omställningsprojekt för att uppnå hållbarhet. Men det krävs också långsiktiga strategier och styrmedel för att ta de stora stegen, och där finns mer att göra. Uppföljningen inom EU när det gäller minskade utsläpp av koldioxid visar att utvecklingen sakta går åt rätt håll med en total minskning av de samlade utsläppen. Men transportsektorn ökar sina utsläpp. Fordonen har blivit bränsleeffektivare, men fortfarande dominerar bensin och diesel stort och bilinnehavet ökar. Det krävs...

Jag känner inte igen det Sverige jag kom till 1992

Den 21 juni gick regeringen i lag med Sverigedemokraterna och Moderaterna och klubbade igenom den nya asyllagstiftning som kommer att splittra krigsdrabbade familjer och slå extra hårt mot kvinnor och barn. Det är ju inte så att de inte visste. De som ställde sig bakom beslutet är klart medvetna om att många familjer samlat alla resurser för att låta män göra den livsfarliga resan över Medelhavet i hopp om att kvinnor och barn skall kunna följa efter på laglig väg. Beslutet klubbades av Björn Söder och SD:s ledamöter applåderade när stora försämringar av asylpolitiken röstades igenom. Detta är inte mitt...

Vänsterpartiet Trollhättan söker politisk sekreterare

Som politisk sekreterare stödjer du de förtroendevalda inom sakpolitiska områden. I uppdraget ingår att både arbeta strategiskt och långsiktigt men även hantera dagsaktuella politiska ärenden. Du är en viktig resurs att utveckla Vänsterpartiets politik i Trollhättan. Du kommer att arbeta tillsammans med Vänsterpartiets Kommunalråd och med den lokala ledningsgruppen, och du kommer även att samarbeta med kollegor i andra samarbetspartier. Vi söker dig som har ett helhjärtat engagemang i Vänsterpartiets hjärtefrågor i så väl välfärds- och jämställdhetsfrågor som miljö och klimatfrågor. Särskild vikt läggs på att du kan formulera dig väl i tal och skrift. Goda kunskaper i engelska är...

Vi satsar på välfärden – Budget 2016

Den rödgröna majoriteten i Trollhättan lägger fram en budget för ett hållbart Trollhättan, med ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv där jämlikhet och jämställdhet ligger till grund. Tack vare Vänsterpartiets samarbete centralt med regeringen får Trollhättan 60 miljoner kr att satsa på välfärden. Här följer en sammanfattning av Vänsterpartiets kommunalråd Fahimeh Nordborgs anförande i budgetdebatten i kommunfullmäktige 9/11. Fahimeh Nordborg inledde sitt anförande med att hedra minnet efter Lavin och Amhed, offren från attentatet mot Kronan. – Jag skickar mina tankar till deras föräldrar och syskon och familjer. Jag ber också för och hoppas på att de skadade eleven och läraren...