Nyheter

Trollhättans rödgröna politiska majoritet presenterar

  Budget 2018: En hållbar välfärd – för alla De senaste åren har vi gjort stora, långsiktiga investeringar i Trollhättan. Redan nu börjar vi se resultatet av det arbete vi har gjort. Skolresultaten går upp, vi hamnar högt upp i näringslivets ranking, vi minskar arbetslösheten och får utmärkelser för det arbete vi gör med att öka ekologiska inköp.  Årets budget handlar om att fortsätta prioritera en hållbar välfärd för trollhätteborna. Vi fortsätter att bygga ett starkt och hållbart Trollhättan! Trollhättans Stads ambitiösa övergripande mål ”70 000 invånare år 2030” pekar tydligt ut riktningen för framtiden och berättar om en strävan om...

Medlemsmöte den 26/10

Nu har vi möjlighet att träffas igen! Medlemsmöte 26 oktober.   Varmt välkomna till vårt medlemsmöte torsdagen den 26/10 klockan 18:00 i vår lokal på Drottninggatan 23. Detta möte är i vår lokal och startas med fika kl:17.30    

Medlemsmöten

Trollhättevänstern Hösten 2017. Varmt välkomna till vårt medlemsmöte torsdagen den 24/8 klockan 17:30 i vår lokal på Drottninggatan 23. Program: Katarina Nyman, Trollhättans Integrationsstrateg är inbjuden för att prata om hennes roll med att omvandla politiska beslut till praktisk handling. Här kan ni också se höstens inplanerade medlemsmöten. Samtliga möten är i vår lokal och startas med fika kl:17.30 21 september 26 oktober 23 november 14 december Julavslutning Välkomna

Billigt flyg viktigare än klimatet?

Replik på debattartikel av Peter Eriksson(m) och Gunna Lidell (m) den 28 juli. Peter Eriksson (m) och Gunnar Lidell (m) lägger stort krut på att attackera regeringens föreslagna flygskatt på in- och utrikesresor. Båda påstår att flygskatten är miljömässigt verkningslös, vilket strider mot Naturvårdsverkets egna beräkningar om en årlig utsläppsminskning på 180 000 ton koldioxidekvivalenter. Detta motsvarar utsläppen för 100 000 bensinbilar under ett års tid. Inte illa jobbat av en liten extra avgift på 80 kronor för en inrikesresa! Liknelsen med rätt...

Pensionärens tuffa ekonomi

  Replik på Peter Eriksson’s debattartikel den8/7, Damen framför mig Det är ironiskt att Peter Eriksson (m) kommenterar en fattigpensionärs situation med tanke på det pensionssystem som Peters parti – moderaterna – var med om att införa under 90-talet. Det nuvarande pensionssystemet sänker automatiskt pensionerna när intäkterna till systemet minskar, något som de senaste tio årens skattesänkningar har bidragit till. Dessutom tillkommer den så kallade pensionärsskatt som den forna alliansregeringen införde där en pensionär betalar högre skatt än en förvärvsarbetande i arbetsför ålder. Båda delar bär en skuld till pensionärernas tuffa privatekonomi....

Vänsterveckan på Nordkroken 2017

Välkomna till Nordkroken! Måndag Ankomst, inkvartering och utflykt i närområdet. Tisdag Fm: SnidarUffe lär oss tälja träfigurer Kväll: Föredrag om Syrien av Suhaib Onsdag Em/kväll: Emma Wallrup ordnar seminarium om V:s ekologisk-ekonomiska program Torsdag Fria aktiviteter, bl a bad och utflykter Fredag Regionalpolitik om bl a sjukvård. Inledning av olika regionalpolitiker från Västra Götaland, bl a Eva Olofsson, Marjan Garmroudi Lördag Riksdagskvinnan Maj Karlsson inleder på temat socialpolitik (preliminär plan) Kväll: Fest! Söndag Städning och hemresa       När:                       24-30 Juli 2017 Plats:                     Lakevägen 7 468 34 Vargön Kostnad;               110 kr/natt, barn halva priset. Hela veckan 600 kr/person. Maten...

V vill se fler tågstopp

Västra Götalandsregionen har gjort en utredning om hur vi skulle kunna få fler resenärer på våra regionala tåg genom att bygga fler tågstopp eller tågstationer längs de järnvägslinjer vi redan har. Utredningen som har presenterats föreslår 13 nya stopp längs de regionala järnvägarna. Regionen planerar samtidigt för fler spår och det ger oss större möjligheter i framtiden att utveckla Götalandsbanan så att den avlastar Västra stambanan, och i sin tur ge plats för mer godstransporter och passagerartrafik. Vi vill vara mer visionära i hur Västtåg ska utvecklas och inte binda oss vid 13 nya tågstopp. När kollektivtrafiknämnden i regionen tog...

Vänsterpartiet i Trollhättan söker politisk sekreterare

Som politisk sekreterare stödjer du de förtroendevalda inom sakpolitiska områden. I uppdraget ingår att både arbeta strategiskt och långsiktigt men även hantera dagsaktuella politiska ärenden. Du är en viktig resurs att tillsammans med gruppen utveckla Vänsterpartiets politik i Trollhättan. Du kommer att arbeta nära Vänsterpartiets Kommunalråd då denna är din arbetsledare och du kommer även att samarbeta med kollegor i andra samarbetspartier s och mp. Vi söker dig som har ett helhjärtat engagemang i vänsterpartiets hjärtefrågor i så väl välfärds- och jämställdhetsfrågor som miljö och klimatfrågor. Du är en vass skribent då det i dina arbetsuppgifter ingår att hjälpa till med...

Reformer för en starkare välfärd

I förhandlingarna om vårpropositionen har Vänsterpartiet haft fokus på mer resurser till välfärden och ökad jämlikhet i syfte att återkomma med konkreta reformer för 2018. I arbetet med vårändringsbudgeten har tyngden legat på reformer inom välfärdsområdet. Vänsterpartiet tidigare fått igenom 10 miljarder till kommuner och landsting och stärkt ekonomi för bland annat barnfamiljer, arbetslösa och pensionärer. Här är några av våra välfärdssatsningar. Ett tillskott på förlossningsvård på 500 mnkr dessa utöver 200 mkr år 2015 och...

Låt undersköterskorna arbeta med omsorg

FULLMÄKTIGE Under fullmäktige blev det debatt om bemanning och arbetsmiljö inom äldreomsorgen. Bakom interpellationen stod Allianspartierna. Detta är en viktig fråga för Vänsterpartiet och vi anser att undersköterskors kompetens skall tas tillvara på. Särskilt i en situation då det är brist på just denna yrkesgruppen. – Vänsterpartiet lade 2014 fram en motion om just detta som fick bifall. Där syftet var just att se över undersköterskors och vårdbiträdens arbetsuppgifter sade Eva Sandberg (V) fullmäktigeledamot. Just nu pågår en utredning hur vissa arbetsuppgifter kan tas bort så att undersköterskor kan jobba med omvårdnad och inte med t ex städning.