Nyheter

Vänsterveckan på Nordkroken 2017

Välkomna till Nordkroken! Måndag Ankomst, inkvartering och utflykt i närområdet. Tisdag Fm: SnidarUffe lär oss tälja träfigurer Kväll: Föredrag om Syrien av Suhaib Onsdag Em/kväll: Emma Wallrup ordnar seminarium om V:s ekologisk-ekonomiska program Torsdag Fria aktiviteter, bl a bad och utflykter Fredag Regionalpolitik om bl a sjukvård. Inledning av olika regionalpolitiker från Västra Götaland, bl a Eva Olofsson, Marjan Garmroudi Lördag Riksdagskvinnan Maj Karlsson inleder på temat socialpolitik (preliminär plan) Kväll: Fest! Söndag Städning och hemresa       När:                       24-30 Juli 2017 Plats:                     Lakevägen 7 468 34 Vargön Kostnad;               110 kr/natt, barn halva priset. Hela veckan 600 kr/person. Maten...

V vill se fler tågstopp

Västra Götalandsregionen har gjort en utredning om hur vi skulle kunna få fler resenärer på våra regionala tåg genom att bygga fler tågstopp eller tågstationer längs de järnvägslinjer vi redan har. Utredningen som har presenterats föreslår 13 nya stopp längs de regionala järnvägarna. Regionen planerar samtidigt för fler spår och det ger oss större möjligheter i framtiden att utveckla Götalandsbanan så att den avlastar Västra stambanan, och i sin tur ge plats för mer godstransporter och passagerartrafik. Vi vill vara mer visionära i hur Västtåg ska utvecklas och inte binda oss vid 13 nya tågstopp. När kollektivtrafiknämnden i regionen tog...

Vänsterpartiet i Trollhättan söker politisk sekreterare

Som politisk sekreterare stödjer du de förtroendevalda inom sakpolitiska områden. I uppdraget ingår att både arbeta strategiskt och långsiktigt men även hantera dagsaktuella politiska ärenden. Du är en viktig resurs att tillsammans med gruppen utveckla Vänsterpartiets politik i Trollhättan. Du kommer att arbeta nära Vänsterpartiets Kommunalråd då denna är din arbetsledare och du kommer även att samarbeta med kollegor i andra samarbetspartier s och mp. Vi söker dig som har ett helhjärtat engagemang i vänsterpartiets hjärtefrågor i så väl välfärds- och jämställdhetsfrågor som miljö och klimatfrågor. Du är en vass skribent då det i dina arbetsuppgifter ingår att hjälpa till med...

Reformer för en starkare välfärd

I förhandlingarna om vårpropositionen har Vänsterpartiet haft fokus på mer resurser till välfärden och ökad jämlikhet i syfte att återkomma med konkreta reformer för 2018. I arbetet med vårändringsbudgeten har tyngden legat på reformer inom välfärdsområdet. Vänsterpartiet tidigare fått igenom 10 miljarder till kommuner och landsting och stärkt ekonomi för bland annat barnfamiljer, arbetslösa och pensionärer. Här är några av våra välfärdssatsningar. Ett tillskott på förlossningsvård på 500 mnkr dessa utöver 200 mkr år 2015 och...

Låt undersköterskorna arbeta med omsorg

FULLMÄKTIGE Under fullmäktige blev det debatt om bemanning och arbetsmiljö inom äldreomsorgen. Bakom interpellationen stod Allianspartierna. Detta är en viktig fråga för Vänsterpartiet och vi anser att undersköterskors kompetens skall tas tillvara på. Särskilt i en situation då det är brist på just denna yrkesgruppen. – Vänsterpartiet lade 2014 fram en motion om just detta som fick bifall. Där syftet var just att se över undersköterskors och vårdbiträdens arbetsuppgifter sade Eva Sandberg (V) fullmäktigeledamot. Just nu pågår en utredning hur vissa arbetsuppgifter kan tas bort så att undersköterskor kan jobba med omvårdnad och inte med t ex städning.

1 Maj i Trollhättan med Vänsterpartiet och Ung Vänster

1maj2017   ★★★SAMLING RESECENTRUM KLOCKAN 10:30 ★★★ Fira 1 maj med Vänsterpartiet och Ung Vänster! Vi bjuder in till Trollhättans bästa demonstration och roligaste folkfesten på arbetarrörelsens högtidsdag under parollen ”Det är vår tur nu”. Vänsterpartiets Marjam Garmroudi är huvudtalare. ★★★ TROLLHÄTTANS BÄSTA 1 MAJ-TÅG ★★★ Vi samlas vid Resecentrum klockan 10.30. På resecentrum kommer det finnas finaste folkfeststämningen. Vi tågar sedan tillsammans genom centrum till Snäckan i Maria Albers Park i Trollhättans bästa och roligaste tåg....

Företagslobbyister förklädda till folkvalda

Marknadsfundamentalister tror på den fria marknadens dominans oavsett vilka konsekvenserna blir. På fundamentalister biter inga argument, vare sig de är baserade på lag eller forskning. Det finns en effekt av privatiseringar av skattefinansierade verksamheter som det aldrig talas om. När skattemedel omvandlas till drift av företag och vinst till ägarna så minskar samtidigt möjligheten att finansiera jämlikhetsskapande reformer. Den ursprungliga tanken var att via skatt omfördela de gemensamt producerade rikedomarna i allmännyttigt syfte och för den enskildes bästa; skatt efter bärkraft är den...

Ursäkta röran, vi bygger om!

Vi arbetar med att uppdatera och förbättra vår hemsida. Dessvärre kan det under arbetets gång vara lite rörigt och svårt att hitta all information. Vi jobbar på i rask takt och det kommer inte dröja länge innan den nya sidan och dess funktioner är på plats.

Replik till L i Trollhättan

(L) påstår att man vill motverka klassamhället. Den avreglerade marknadsekonomin, som man är en ihärdig förespråkare av, leder dock till att klyftorna ökar vilket är precis vad som har hänt i Sverige och många andra länder. Kapitalets frihet är oförenlig med individens frihet och rätt till ett värdigt liv. Likväl hävdar man att en mindre stat med mindre skatteintäkter ökar den enskildes egenmakt. Men: Skatteintäkter och fördelningspolitiska reformer är själva förutsättningen för dels en resursstark vård, skola, omsorg, dels för ökad jämlikhet. ”En skola för alla” var det sena 1980-talets valspråk...