Kommunpolitiken

Ännu ett bakslag för vårt skolsystem

Det är framför allt de nyanlända elevernas dåliga studieresultat som Skolinspektionen slagit ner på. Man menar att det vid de besökta skolorna (Sylteskolan och Magnus Åbergsgymnasiet) inte görs individanpassade lösningar för de nyanlända eleverna. Utbildningens utformning tar därmed inte sin utgångspunkt i elevernas samlade kunskaper, behov, förutsättningar och erfarenheter, skriver Skolinspektionen.

 Man menar vidare att det finns nyanlända elever som behöver studiehandledning, men som inte får det i de besökta skolorna. Eleverna ges därmed inte förutsättningar att följa undervisningen i ämnen som de har eller kan ha kunskaper i.

 Som vänsterpartiets ledamot i Utbildningsnämnden och som en person som upplevt dessa ungdomars bekymmer som nyanlända på nära håll, har jag varje gång ämnet varit uppe i Utbildningsnämnden krävt att en konsekvensanalys görs för att ta reda på vad som måste göras för att hjälpa just dessa elever. Utbildningsförvaltningen har konsekvent valt att inte lyssna på mina krav. Hade man gjort det så hade förmodligen Skolinspektionens rapport sett annorlunda ut.

 Att man missköter utformningen av de nyanlända elevernas utbildning kostar både pengar och mänskligt lidande. De flesta av dessa ungdomar kommer från länder där utbildningsmotivationen är hög men här i våra skolor möts de av krångliga och oprofessionelliga handlingar. Och dessa skapar frustration och besvikelse hos dessa ungdomar som i sin tur leder till en misslyckad studiegång för dem. Utan utbildning blir det svårt för dessa ungdomar och skaffa sig en ljus framtid i Sverige.

 Därför måste en snabbutredning göras för att ta reda på vilka åtgärder som krävs för att dessa elever får den hjälp de behöver och har rätt till.

 

                                                                                                             Fahimeh Nordborg

Ledamot i Utnildningsnämnden(V)

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk